Het Medler (Vorden) 

Op deze pagina vindt u informatie over Het Medler.

Ligging

Aan de Ruurloseweg 115 te Vorden

Ontstaan

Een vermelding vernemen we in 1483 met als eigenaar Jacob van Hackfort.

Geschiedenis

Aan het eind van een zevenhonderd meter lange oprijlaan vinden we het kasteel 't Medler, vroeger ook Meddeler of Meddelaar genoemd.
pas in 1483 vernemen we iets van het goed, wanneer het eigendom is van Jacob van Hackfort, die naast 't Medler ook de kastelen Hackfort en Vorden, alsmede De Wiersse bezit.
Het meest opvallende aan 't Medler is de aanleg. Aan het einde van de oprijlaan vinden we een eiland van een onregelmatige vorm, waarop n het herenhuis n het koetshuis broederlijk naast elkaar gelegen zijn. Deze constructie nu is in de Achterhoek zeer ongebruikelijk, waar beide gebouwen ieder afzonderlijk op een eiland plegen te zijn gesitueerd. Maar er is meer. Naast genoemd eiland bevindt er zich nog n van tamelijk rechthoekige vorm, door een gracht in tween gedeeld. In het noordelijke gedeelte ligt een ovaalachtig eiland in een vierkante gracht. Op dat eilandje, aangeduid als "de Pol", zijn grote aantallen bakstenen opgegraven, hetgeen erop zou kunnen duiden dat het oorspronkelijke huis hier gestaan moet hebben. Dat is tot dusver niet aangetoond, maar het is verleidelijk om dat aan te nemen. Het oorspronkelijke huis zou in de Tachtigjarige Oorlog verwoest zijn, waarna men een bijgebouw op het voorplein betrok en uitgebouwd kan hebben. Zoiets is mogelijk ook bij Den Dam bij Eefde gebeurd.
Keren we terug naar de bezitters. Berend van Hackfort verkoopt het goed in 1530 aan zijn vroegere schoonzuster Maria van Hackfort-van Munster en haar tweede echtgenoot Michiel van Eck.
Hendrik, de laatste Van Eck op 't Medler, die het goed in 1620 erft, laat het oude huis afbreken, maar door dat feit heeft hij geen bekendheid gekregen. Die kreeg hij door zijn vele ruzies en processen en hij was dan ook een echte querulant. Het zal hem een berg geld gekost hebben en de gevolgen bleven niet uit. En van zijn schuldeisers, Sara Griffijns, laat in 1642 beslag leggen op 't Medler en de Staten van Gelderland wijzen haar het goed in 1651 toe en gelasten Van Eck het jaar daarop, het huis te ontruimen.
Sara Griffijns draagt in 1657 haar recht van verwin over aan Bernhardina van Hoen, weduwe van engelbert van Doetinchem. Via haar ongehuwde zoon, die in 1681 het goed eindelijk uit de boedel van Hendrik van Eck weet te kopen, vererft het op diens tante Judith van Hoen.
Judith van Hoen was sinds 1671 wdeuwe van Gijsbert van Dorth en zij laat 't Medler in 1688 na aan haar zoon Hendrik Willem. Sedertdien is het goed in de familie Van Dorth gebleven. Hendrik Willem's zoon Rudolph overleed weliswaar ongehuwd maar benoemt zijn zuster Judith Maria Ignatia tot erfgename. En die was gehuwd met haar neef in de zesde graad Theodorus Ignatius van Dorth en zodoende bleef het kasteel in de familie.
In de jaren 1764-1765 werd het huis hersteld en vergroot en ook in 1800 werd het aanzienlijk gemoderniseerd. Kort daarna verrees voor het huis het fraaie inrijhek met de vazen en de hondenhokken met leeuwen, alles afkomstig van De Ehze bij Almen, waar de toenmalige eigenaar uitverkoop hield.
In 1892 kreeg het huis zijn tegenwoordige aanzien. Toen werd het onder n dak gebracht en is de bovenverdieping verhoogd. Sinds de zeventiende eeuw is het huis in het bezit van het geslacht Van Dorth. Het huis ligt in een bijzonder mooi parklandschap. Om respecterende redenen van privacy is dit kasteel niet gemakkelijk te benaderen.

Eigenaar/Bewoners

Familie Van Dorth tot Medler

Huidige doeleinden

Priv bewoning.

Toegankelijk

Landgoed toegankelijk, het huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"
Albert de Lange - Gids voor "De Nederlandse Kastelen en Buitenplaatsen"
Gemeente Bronckhorst.
Luuk Keunen - "Kastelen in Gelderland" blz. 158-159