Spieker van Vierakker (Vierakker)

Op deze pagina vindt u informatie over Spieker van Vierakker.

Ligging

Aan de Heerlerweg 3 te Vierakker

Ontstaan

Begin 16e eeuw

Geschiedenis

Een kilometer ten noorden van 't Suideras ligt een markant bouwwerk in het landschap, thans deel uitmakend van een tamelijk uitgebreid boerderijcomplex dat het oude huis helaas nogal wegdrukt.
Het terrein, waarop kort na 1500 het spieker verrees, behoorde van oudsher tot het goed Wissink en de boerderij van die naam ligt nog altijd ten westen van het spieker, ook wel het "hoge Huis" genaamd, welke naam voor zich spreekt.
Dat Wissink behoort in 1326 aan Hugo Wissonck of Wissinck, maar het leenregister noemt na hem Rutger van Hekeren, die in 1380 beleend wordt. Of Rutger een lid is van de bekende familie van de twisten tussen de Hekeren's en de Bronckhorsten wordt door sommigen betwijfeld, maar kan evenmin worden uitgesloten.
Ook hier is het weer het oude liedje: de eigenaren worden geplaagde door geldzorgen, hoewel ze het nog lang kunnen uitzingen, want eerst in 1501 lezen we: "Otto van Hoeckelom ontfengt tgoet tot Wyssinck, in den kerspel van Warnsfeld, in der buirschap van Vieracker gelegen,...."
Tot dan was bezitter Reiner van Hekeren en op de één of andere manier heeft zijn familie kans gezien om de schulden af te lossen, want in 1511 draagt zijn broer en erfgenaam Pelgrom zijn deel over aan Andries Obbekinck, die in 1516 van Pelgrom's zuster Evert haar aandeel overneemt.
Van de Obbekinck's  gaat het Wissink in 1559 over in een ander geslacht, doordat de erfdochter Adriana gehuwd is met Lambert Louwermans. Precies een eeuw blijft het goed in deze familie.
Judith Louwermans, gehuwd met Gerlich van Langen wordt beleend in 1613 en vermaakt het in 1643 aan Lambert Louwermans die het in 1659 nalaat aan zijn kleindochter Anna Catharina ten Behm, gehuwd met Dr. Arnolt van Eck. Dit echtpaar kwamen we ook al tegen op 't Suideras en voorlopig zijn de lotgevallen van het Wissinck dezelfde als 't Suideras. De erven van hun zoon Hendrik Johan van Eck verkopen in 1764 't Suideras, maar behouden het Wissinck.
Die erven, het zijn drie neven en zes nichten Van Essen en Op ten Noort, hebben nogal wat te verdelen en het Wissinck gaat uiteindelijk naar Geertruyd Lucretia Op ten Noort, die in 1768 ermee wordt beleend. Die blijft ongehuwd en laat haar boeltje na aan haar nichtje Rudolphina Lemker van Breda, gehuwd met Jan Willem Cornelis van der Merwede. De dochter Johanna Sippiena Boldewina Adriana, in 1798 in het huwelijksbootje gestapt met Lodewijk Arend van Ittersum, besluit haar erfgoed van de hand te doen en in 1803 valt het bezit in vier delen uiteen. Het bosgedeelte vindt twee eigenaren; het Wissink wordt eigendom van Derksen Everts-Lebbink en het spieker wordt verworven door Steven Smeenk. De beide laatsten waren vermoedelijk de pachters.
Jacoba Johanna Smeenk trouwde met Derk Willem Borgman en het spieker behoort nog steeds aan hun nakomelingen.
In 1960 is het gebouw gerestaureerd en geschikt gemaakt voor dubbele bewoning.
Jaren geleden werd geprobeerd om het spieker te verkopen en in een poging om het flink op te waarderen noemde de makelaar het een jachtslot, hetgeen het echter nooit is geweest.

Eigenaar/Bewoners

G. Borgman

Huidige doeleinden

Privé bewoning

Toegankelijk

Huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"