Het Regelink (Hengelo)

Op deze pagina vindt u informatie over Het Regelink.

Ligging

Aan de Regelinklaan 3 te Hengelo

Ontstaan

Omstreeks 1313 lag op deze plek het erf "Reghesingh", ook wel "Regheningh" geheten

Geschiedenis

De naam doet al niet bijster kasteelachtig aan en ook hier dienen we de oorsprong te zoeken in een boerderij. Weinig is bekend over de eigenaren; een Jonker van Leeuw is in 1650 bezitter en in 1809 blijkt het Regelink, zoals het dan al heet, eigendom te zijn van Lambert A. Willink. Casper Derk Willink, vermoedelijk zijn zoon, is in 1832 eigenaar, maar gezien hun beroepen hebben ze er niet zelf op geboerd. Mogelijk bezat de boerderij een landheerskamer, maar ook dat is niet bekend.
Een buitenplaats wordt het Regelink bij de volgende eigenaar, die het goed in 1832 van Willink koopt. Dat is Jacob Adolph baron van Heeckeren, die in datzelfde jaar het huis laat zetten. Hij was de oudste zoon van Evert Frederik baron van Heeckeren van Enghuizen en Henriëttee Susanne Marie gravin van Nassau la Lecq. Samen bezaten ze de kastelen Enghuizen bij Hummelo en Beverweerd bij Odijk. Logisch was geweest dat hij als oudste zoon Enghuizen had geërfd, maar beide kastelen gingen naar een jongere broer. Het verhaal gaat dat hij beneden zijn stand getrouwd was en dus niet waardig geacht werd om een kasteel te erven. Zijn echtgenote, Hendrica Bernarda Hummelinck, was de dochter van de Zelhemse dominee en dus niet van gelijke stand. Inderdaad heeft hij moeten wachten tot het overlijden van zijn vader in 1831, vòòr hij tot de bouw van zijn huis kon over gaan. Erg lang heeft hij niet van zijn buitenverblijf kunnen genieten, in 1873 overleed hij er.
Kort na zijn dood verkocht zijn weduwe de buitenplaats aan Salomon Jac. Fortuin, koopman te Hengelo, die er niet woonde en het landgoed vermoedelijk op speculatie had gekocht. Hij verkocht het in 1849 aan Adrien Charles Guillaume de Veye, gehuwd met Anna Maria Weerts. Zij hebben er lang gewoond, want eerst na haar dood in 1896 verkoopt hij het aan G.F.G.A. van Kempen, die er overigens twee jaar later al weer genoeg van heeft, want in 1899 verkoopt hij het aan Johannes Damen. Maar ook Damen blijft niet lang eigenaar; in 1907 doet hij het over aan Derk Jan Jansen, koopman/winkelier te Hengelo, die het waarschijnlijk ook als belegging kocht, want hij verhuurt het.
Dan breekt de tijd aan dat het Regelink weer adellijke bewoners krijgt. Koper in 1921 is Eberhard Clamor Wilhelm Karl Georg Edurad Julius Freiherr von dem Bussche-Hünnefeld, gehuwd met Albertine Johanna barons van Westerholt, die het in 1926 verkocht aan Cécile Eugénie Aimée gravin Dumonceau, douairière Hendrik Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye en na haar overlijden in 1935 erfde haar dochter Cornélie Marie Henriette Antonia Gustavine het. Zij huwde in 1940 Maximiliaan Robert baron Bentinck en verhuurde het huis. Kort na de Tweede Wereldoorlog verkocht zij het aan de heren A. en H. Bruil. Gerritje Korten, weduwe van A. Bruil, sedert 1962 alleen-eigenaar verkocht het in 1987 aan het echtpaar J.C. Cornelissen en A.C. Blom, die het huis exploiteerde als vakantiehotel-pension.
In 2004 stoppen zij en wordt het geheel verkocht aan het echtpaar Daphne Prieckaerts en Pieter Hemels. Samen met hun drie kinderen wonen zij in het huis en wordt het koetshuis voor een deel verhuurd en biedt onderdak aan gasten. Een ander gedeelte biedt onderdak aan het bedrijf Hemels van der Hart.
Helaas is een klein gedeelte van het vroegere landgoed in 2008 verkocht waardoor er zo'n 6 ha overblijft. Het voortbestaan van de Regelinklaan met zijn mooie bomen ligt helaas onder enorme druk door oprukkende bebouwing en het toenemende aantal bewoners. Hopelijk komt hier nog verandering in en breken er betere tijden aan voor dit nog kleine maar toch charmante landgoed.

Eigenaar/Bewoners

Echtpaar Daphne Prieckaerts en Pieter Hemels

Huidige doeleinden

Privé bewoning

Toegankelijk

Landgoed is beperkt opengesteld voor wandelaars, huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"  (1999)
www.regelink.nl