Ravensweerd (Gorssel)

Op deze pagina vindt u informatie over Ravensweerd.

Ligging

Aan de Veerweg 7 te Gorssel

Ontstaan

Het huis wordt in 1872 genoemd.

Geschiedenis

Aan het Dommerholtse voetveer aan de Houtwal te Gorssel ligt op een rivierduin het landhuis Ravensweerd, ondanks z'n jonge leeftijd getooid met een kasteelachtige uitkijktoren. Van hieruit heeft men een prachtig uitzicht over de IJssel, die hier een bocht maakt en daardoor een fraai panorama levert. Vooral vanaf de overzijde van de IJssel heeft men een mooi gezicht op het huis.
Jet landhuis is - zoals gezegd - jong en z'n historie is navenant, of beter gezegd, van een lange geschiedenis is hier geen sprake en we zullen het moeten doen met een beschrijving van de buitenplaats. Vermoedelijk heeft het hele rivierduin, dat zich uitstrekt tussen de Ravensweerdseweg, de Veerweg en de IJssel deel uitgemaakt van het landgoed. Maar al voor de Tweede Wereldoorlog zijn delen ervan verkocht en hierop verrezen villa's en dit proces heeft zich voortgezet na die oorlog. Zodoende is het gehele terrein verkaveld en het is dan ook niet toegankelijk voor wandelaar/bezoekers.
Of hier van oudsher een huis gestaan heeft, is ons niet overgeleverd. Zo'n hoge plaats aan een rivier vraagt eigenlijk om een bebouwing, waarbij we niet direct moeten denken aan een kasteel, zoals bij Bronkhorst. Dat is hier kennelijk niet het geval geweest, want eerst in 1872 wordt een huis genoemd.
Dat is dan eigendom van Hendrik van Eck, een koopman te Huissen [1], later zijn eigenaars zijn echtgenote Clasina de Ven en consorten, waarschijnlijk zijn kinderen. Die verkopen het omstreeks 1905 en eigenaar wordt Johannes Menso, een oud-luitenant der huzaren, die dit mogelijk gekocht heeft om uit te rusten van zijn al dan niet gepleegde krijgsdaden. Kort daarna moet op het terrein herbouw plaats gevonden hebben, maar of hij dit toch wel kolossale huis heeft laten bouwen lijkt niet aannemelijk, gezien de militaire pensioenen van toen.
Lang heeft onze luitenant het goed niet gehad, want een paar jaar later is hij vertrokken en zijn opvolger wordt Adriaan Justus de Jong Schouwenburg, industrieel en steenfabrikant en die zou heel goed de bouwheer van het tegenwoordige huis kunnen zijn, want het heeft alle kenmerken van de omstreeks 1910 zo in zwang zijnde Jugendstil.
Wegens ziekte vertrok hij in 1935 naar het landgoed 't Hassink te Epse en werd het landgoed geveild, evenals de kostbare inboedel, waaronder schilderijen van oude meesters.
Daarna vinden we op Ravensweerd de architect Jan Diederik Postma, die op het koetshuis een tekenkamer voor zijn architectenbureau laat bouwen en mogelijk nog andere wijzigingen laat uitvoeren. In ieder geval heeft de voorgevel in zijn tijd behoorlijke veranderingen ondergaan, hetgeen te zien is aan de stalen ramen, die toen zeer in de mode waren.
Maar ook het Postema-tijdperk loopt een keer ten einde en de volgende gegadigde is de fabrikant H. Meenink, die het huis in drie wooneenheden laat splitsen, waartoe het langgerekte gebouw zich ook heel goed leende. Het gebouw heeft nu drie huisnummers en vanzelfsprekend ook drie eigenaren.

Eigenaar/Bewoners

----

Huidige doeleinden

Privé bewoning

Toegankelijk

Landgoed en direct omgeving van het huis zijn niet vrij toegankelijk
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"
[1] genealogie www.pondes.nl