Huize Baank (Warnsveld)

Op deze pagina vindt u informatie over Huize Baank.

Ligging

Aan de Rijksstraatweg 119 te Warnsveld.

Ontstaan

Een eerste vermelding vinden we in 1447 als Katerine Stuerman inkomsten trekt van het huis.

Geschiedenis

Het statige landhuis uit de vorige eeuw duikt vrij laat op in de geschiedenis en dan nog niet eens onder de huidige naam. Katerine Stuerman trekt in 1447 inkomsten uit haar "twee kempe gelege op oestel enge (= oostelijk enk) in kersp. van Warnsfelt bij den kerckelandt, der een geheiten Stuermanskamp end d'ander daer naest gelegen". Op zeker moment is het goed in andere handen overgegaan, want in 1520 blijkt het te behoren bij de gronden van het belendende landgoed 't Velde en wordt met dat landgoed in 1647 verkocht aan Theodora van Salland, weduwe van Dirk van Keppel van De Voorst.
Baank wordt regelmatig belast en op zeker moment zijn de schulden van de eigenaar zo hoog opgelopen dat enige schuldeisers de boel in 1694 verkopen aan Arnold Joost van Keppel van De Voorst, bij welke gelegenheid voor het eerst de naam Baank, of eigenlijk Baink opduikt. Evenals 't Velde wordt Baank door door de tweede graaf van Albemarle, William Anne Keppel verkocht en in dat geval aan Mr. Ph.C. Schomaker en de begrenzing wordt dan omschreven als: "door een beukenheg gesepareerd van Velde en een stukje wei achter boven het erve bij de Berkel gelegen en door de stroom voor een groot gedeelte afgeslagen". Duidelijk is, dat we hier te maken hebben met een boerderij, van een herenhuis is dan nog geen sprake.
Mr.P.J.Th. van Hamel, die in 1825 de herenboerderij koopt van zijn moeder, Magdalena Margaretha van Hamel-Schomaker, liet in 1826 de eerste steen van het huidige gebouw leggen. Maar al in 1849 ontdoen de Van Hamel's zich van hun bezit, zijnde:"Het buitengoed Baank, bestaande in een kapitaal heerenhuis, een kleiner zeer logeable heerenhuis met annexe arbeiderswoning en eene katerstede het Jongbloet". Twee herenhuizen op één landgoed, in dit geval het nieuwe Groot Baank en het oorspronkelijke huis Oud Baank.
Koper van het geheel werd Dr. Theodoor Muller Massis, die het goed ter grootte van 15 hectare in 1855 in percelen liet veilen, waarbij Adriaan Jan Alexander baron van Westerholt de beide huizen Baank verwierf. Hij liet in 1864 nog al wat aan het huis veranderen, hetgeen het uiterlijk niet ten goede kwam. Tegen de oostgevel werd een oranjerie gebouwd, bijna even breed als het huis zelf. Toen moet ook Oud Baank zijn afgebroken.
Toen zijn dochter Adriana Wilhelmine Alexandra Johanna, samen met haar echtgenoot Cornelis Marius de Jong van Rodenburg, het huis in 1882 betrok, is die oranjerie voor driekwart weer afgebroken en werd nogmaals de geveltop gewijzigd, zodat het huis ongeveer het huidige aanzien kreeg. Kort voor de Eerste Wereldoorlog werd Baank wederom in de verkoop gegooid en vond een nieuwe eigenaar in de vice-admiraal Fritz Bauduin, wiens jongste dochter, Constantina Elisabeth, echtgenote van Mr. Jacques Johan Sprenger van Eyk (
adjunct-directeur Artillerie-Inrichtingen), het landgoed verkoopt aan Jan R. Brinkman, de huidige eigenaar. Deze verhuurt het huis als kantoorvilla, na een grondige opknapbeurt, waarbij onder meer het restant van de oranjerie verdween. De verkoopster behield het koetshuis er achter en bewoont dat zelf.

Eigenaar/Bewoners

Jan R. Brinkman

Huidige doeleinden

Het pand wordt verhuurd als kantoorvilla.

Toegankelijk

Het huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers" (ISBN 90 6469 748 5 Canaletto/Repro-Holland 1999)