Zypendaal (Arnhem)

Op deze pagina vindt u informatie over Aalst.

Ligging

Aan de Zypendaalseweg te Arnhem

Ontstaan

Het huidige huis is gebouwd omstreeks 1762-1764.

Geschiedenis

Het aan alle kanten door water omgeven Zypendaal wordt door de Arnhemse bevolking veelal aangeduid als 'kasteel'. Huis Zypendaal is echter een buitenplaats, in de jaren 1762-1764 gebouwd voor de Arnhemse regentenfamilie Brantsen. Omstreeks 1760 liet mr. Hendrik Willem Brantsen het oude huis Zypendaal afbreken, dat op vrijwel dezelfde plaats in 1650 was gebouwd. De Arnhemse stadstimmerman Hendrik Viervant kreeg de opdracht een nieuw huis te bouwen. Dit eenvoudige, kubusvormige huis is goed bewaard gebleven en de ligging in het sterk geaccidenteerde landschap is bijzonder. Het omringende park kreeg in 1863 haar huidige aanleg door toedoen van de Duitse tuinarchitect C.E.A. Petzold.
In 1867 werden koetshuis en de oranjerie gebouwd naar ontwerp van 
F.W. van Gendt J.Gzn. Een belangrijke verbouwing vond plaats in de jaren 1883-1884. De bekende architect dr.P.J.H. Cuypers maakte het verbouwingsplan, dat onder meer voorzag in een hoge toren aan de voorzijde van het huis. Zijn plan is slechts ten dele uitgevoerd. Aan de achterzijde werd een eenvoudige toren opgetrokken, met een bekroning die doet denken aan de toren van Kasteel Ruurlo. Aan de voorzijde werd slechts een vestibule toegevoegd, het dak werd aangepast en van een balustrade voorzien en aan de zuidzijde van het huis werden balkons toegevoegd.
Omstreeks 1900 volgde nog een aanbouw op de zuidoosthoek, waardoor de rode salon ontstond. Enige jaren later kreeg deze aanbouw een verdieping.
Het huis bleef tot 1926 bewoond door de familie Brantsen, maar werd al in 1925 gekocht door dr.J.C. Hartogs, directeur van de ENKA. In 1930 kocht de gemeente Arnhem het huis en park. In 1975 kwam het huis en het koetshuis door langdurige erfpacht in handen van Geldersche Kasteelen. De gemeente Arnhem verbond hieraan de voorwaarde van een culturele bestemming. Na een ingrijpende restauratie werd het kantoor van de Stichting Het Geldersch Landschap en de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen op Zypendaal gevestigd en werd de hoofdverdieping ingericht en opengesteld voor het publiek.

Eigenaar/Bewoners

Stichting Het Geldersch Landschap en de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

Huidige doeleinden

Kantoor voor beide stichtingen en museum

Toegankelijk

Landgoed vrij toegankelijk, benedenverdieping van het huis is opengesteld voor het publiek. (INFO) voor evenementen (INFO)
Foto's
Bronnen Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Geldersche Kasteelen, tot defensie en eene plaissante wooninge
Allert de Lange - Gids voor "De Nederlandse Kastelen en Buitenplaatsen"