Wageningen (Wageningen)

Op deze pagina vindt u informatie over Villa Vada.

Ligging

Aan de Bowlespark in het centrum van Wageningen

Ontstaan

Het huidige huis dateert van rond 1830 maar in de kelder zijn restanten van het vroegere kasteel

Geschiedenis

In 1500 krijgt Hertog Karel van Gelre grond in bezit voor de bouw van een kasteel en wordt gestart met de bouw van muren en het poortgebouw. De fundamenten van een van de torens van het poortgebouw kunt u zien in de kelder van het museum, In 1526 - 1527 wordt het kasteel tenslotte afgebouwd door de drost, die als beheerder op het kasteelterrein woonde.
De kruisgewelfkelder naast het huidige museum is een overblijfsel van het 'brouwhuys', behorende bij de woning van de drost. 
In 1614 werd een lid van het geslacht Torck drost van Wageningen. In 1672 werd het kasteel grotendeels vernield door de Franse troepen. Restanten van buskruit zijn gevonden bij de opgraving van de fundamenten van de toren in de kelder van het museum.
Tussen 1690 en 1700 is door de toenmalige drost Assueer Torck een nieuw drostenhuiscomplex gebouwd, gedeeltelijk op de fundamenten en met gebruik van muren van het oude kasteel. De Gelderse Staten besloten in 1702 het geheel te verkopen aan zijn weduwe Anna Maria Ripperda. Een grote maquette in het museum geeft een indruk van het kasteel in de zeventiende eeuw.
De zoon van Assueer Torck, Lubbert Adolf Torck, was een vermogend en invloedrijk man. Hij ontplooide veel bouwactiviteiten in Wageningen. Door zijn invloed en contacten veranderde Wageningen in gunstige zin. Er werden nieuwe stadspompen geplaatst, lantaarns neergezet en straten geplaveid. Zelf liet Torck drie grote woongebouwen met luxe huurwoningen oprichten. Tot 1739 woonde hij zelf nog op het kasteel, zij het niet permanent, want hij verbleef ook veel op kasteel Rosendael en in zijn Amsterdamse grachtenhuis. Vanaf 1739 verhuurde hij het kasteel en hield pied--terre in Wageningen in een van de door hemzelf neergezette gebouwen, nl Herenstraat 6.
In 1758 overleed Lubbert Adolf Torck en zijn erfgenaam werd zijn neef Assueer Jan Torck, de laatste Torck die zich in bestuurlijk opzicht met Wageningen bezig hield.
In de Franse tijd, tussen 1795 en 1813, verbleven Franse troepen op het kasteel en hielden er behoorlijk huis. Van 1825 tot 1829 werd het kasteel als kostschool gebruikt, waarna het verkocht werd aan de grootgrondbezitter Jacob Marcus Rosenik, die een belangrijk deel van het complex liet slopen en het woongedeelte van het kasteel verbouwde tot deze villa.
Bij deze verbouwing werden het stucplafond en de schouw met stucdecoraties op de begane grond, de houten trap en de marmervloer in de hal aangebracht.
In 1882 werd het kasteel aangekocht door J.S. Bowles, die het kasteelterrein verkavelde en de percelen verkocht voor de bouw van villa's: het Bowlespark. In 1894 liet hij het gebouw restaureren en gaf het de naam 'Villa Vada'.
Tussen 1900 en 1904 werd een serre gebouwd voor de zuidgevel en in 1906 het koetshuis, door J.Suringar. In 1926 werd de villa gerenoveerd door de nieuwe eigenaar M.van der Heijden, die daar bleef wonen tot 1946. Na de Tweede Wereldoorlog werd het huis in gebruik genomen als politiebureau en werd het koetshuis verbonden met de villa door middel van een gang en cellenblok. Van 1982 tot 1986 was het tijdelijk gemeentehuis. In 1986 werd de benedenverdieping door de gemeente beschikbaar gesteld voor de inrichting van het huidige museum, in 1996 kwam het gehele gebouw beschikbaar en werd het grondig gerenoveerd.

Eigenaar/Bewoners

Museum De Casteelse Poort.

Huidige doeleinden

Museum De Casteelse Poort (INFO)

Toegankelijk

Zie de openingstijden van het museum onder de knop info hierboven
Foto's
Bronnen Museum De Casteelse Poort