Wadestein (Herwijnen)

Op deze pagina vindt u informatie over Wadestein.

Ligging

Bij het plaatsje Herwijnen

Ontstaan

Een omschrijving van het kasteel vindt men al terug in 1402.

Geschiedenis

Kasteel Wadestein werd in 1402 al omschreven als een 'alde hofstat', maar hoe oud Wadestein precies is, is onbekend. Dat het om een groot complex ging, geeft de beschrijving van 1415 weer: ' dat huys van Herwinen met synen voorborcht'. De huidige naam kreeg het kasteel voor 1558. In dat jaar werd het huis in leen gegeven aan Maarten van Rossem, een neef van de bekende Geldersche maarschalk. Het langgerekte, rechthoekige kasteel dateerde grotendeels van omstreeks 1600.
In de zeventiende eeuw was het kasteel in handen van het geslacht Van Bije. Deze eigenaren werden in 1714 opgevolgd door de familie Van den Steen. In de achttiende eeuw was het kasteel nog in goede staat. Beschrijvingen uit die tijd maken melding van het vele beeldhouwwerk waarmee Wadestein was gedecoreerd.
Tot rond het midden van de negentiende eeuw was de eerste verdieping van het kasteel nog bewoond. In 1865 echter volgde de sloop.
Tijdens de sloop werd de kelderverdieping nog opgemeten. Deze waren voorzien van kruis- en tonggewelven en waren aanzienlijk ouder dan het bovengrondse kasteel. Mogelijk werden de kelderverdiepingen al rond het jaar 1300 gebouwd.
Alleen de ronde toren en de aanzet van het aangrenzende stalgebouw op de voorburcht bleven bestaan tot in de Tweede Wereldoorlog. Deze toren uit de viertiende of vijftiende eeuw werd in de negentiende eeuw hersteld en van kantelen voorzien. In 1909 werden deze kantelen nog met cement afgewerkt. De ronde toren had een doorsnede van ruim zes meter. Dit laatste bovengrondse restant van Wadestein ging in de jaren 1940-1945 verloren. Het kasteelterrein, dat in 1947 door de Geldersche Archeologische Commissie aan Geldersche Kasteelen werd overgedragen, wordt nu als archeologisch monument in stand gehouden.

Eigenaar/Bewoners

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

Huidige doeleinden

 

Toegankelijk

 
Foto's
Bronnen Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Geldersche Kasteelen, tot defensie en eene plaissante wooninge