Huis te Ruurlo (Ruurlo)

Op deze pagina vindt u informatie over Huis te Ruurlo.

Ligging

Aan de Vordenseweg 2 te Ruurlo

Ontstaan

In 1326 is sprake van het huis met als eigenaar Steven van Roderlo

Geschiedenis

Ten zuiden van het gelijknamige dorp rijst aan het einde van een lange laan het statige kasteel Ruurlo op. De oorspronkelijk naam luidt Roderlo en al vroeg komen personen met die naam voor. Een relatie met het goed te Rodelo is wel aan te nemen, maar valt niet te bewijzen. Pas in 1326 komt Steven van Roderlo voor en die "helt den hof te Roderlo ende alle sin guet, dat hi daer heft". Een ingram van Holthuesen trouwde met Jutte van Roderlo en hun zoon Roelof noemt zich afwisselend Van Holthuesen en Van Roderlo.
In 1420 verkocht Johan van Hekerm die daartoe gerechtigd was als "Oldeste manbuert" en "recht erfghename" van zijn neef Roelof van Holthuisen, het goed aan Jacob van Heker, die zo bezitter werd van "die herschap ende Herlickheyt van Roderlo".
Jacob is de stamvader van het huidige geslacht Van Heeckeren. Wie nu mocht denken dat hij vanaf het begin in het ongestoorde bezit van Ruurlo is geweest, die heeft het mis. Het leenregister noemt in 1424 niet alleen hem, maar ook Bernt van Roderlo en Machteld van Hernen, weduwe van Johan van Merwick, in haar hoedanigheid van erfgename van haar moeder Elisabeth van Holthuisen, als bezitters.
De laatste twee doen in 1425 afstand van hun rechten op Ruurlo. Tot 1620 blijven de Van Heeckeren's eigenaar van Ruurlo. Veel gebeurt er niet, of we moeten een Evert voor het voerlicht halen. Die was kort na 1532 in het huwelijk getreden met Agnes van Hackfort en moet vierentwintig echte kinderen en zo'n vijfentwintig bastaarden verwekt hebben! Met Joost sterft deze tak uit; weliswaar had hij acht zoons, maar die overleden allen vóór hem, zodat Ruurlo naar dochter Agnes gaat. Agnes huwt Wigbolt de Rode van Heeckeren. Hun kleinzoon Wigbolt de Rode van Heeckeren ziet zich in 1686 genoodzaakt om zijn bezit wegens schulden te verkopen aan zijn zwager Adriaan Schimmelpenninck van der Oye tot Voorstonden.
Binnen deze familie wordt een paar keer met het eigendom geschoven en in 1727 verkoopt een Assueer Schimmelpenninck van der Oye Ruurlo aan Jacob Derk van Heeckeren, waarmee het goed weer terugkeerde naar een tak van de vroegere familie.
Jacob Derk, gehuwd met Heilwich Charlotte van Lynden, heeft het kasteel grondig laten verbouwen en moderniseren. Hun wapens sieren de hoofdingang. Hun zoon Assueer doet in 1730 een zeer goed huwelijk met Henriëtte Johanna Elisabeth Walrave van Laer, want die erfde van haar broer de havezaten Engelenburg, Kell en Lichtenberg. Hij erfde Ruurlo, zodat een aardig bezit bijeengegaard werd. Twee van hun nazaten, de broers Jacob Dirk Carel en Louis Gaspard Alexander baron van Heeckeren verkochten het kasteel in 1977 aan de, destijds, Gemeente Ruurlo, die het na restauratie in 1982-1983 inrichtte tot gemeentehuis. Dit zou het blijven tot 2005 toen Ruurlo op ging in de huidige Gemeente Berkelland. In 2002 is de oranjerie uit 1879 naast het kasteel herbouwd. Deze doet dienst als theehuis en locatie voor speciale gelegenheden. In 2012 kocht de heer H.D. Melchers het kasteel om als dependance te dienen voor het museum dat als hoofdlocatie Gorssel zal hebben. De kunstcollectie is afkomstig uit de boedel van de failliete DSB-bank. De bedoeling is dat het museum in 2015 de deuren opent.
Het kasteel kreeg zijn uiterlijk na een reeks verbouwingen. In de kelder bevindt zich laatmiddeleeuws muurwerk; de grote toren stamt uit 1572, de kleine uit 1627 en de rechtergevel is grotendeels zestiende-eeuws. De geveltoppen aan de achterzijde werden omstreeks 1880 aangebracht en de privaattorentjes hoger opgetrokken.
In 1736 verleende het kasteel onderdak aan een koning, een gevallen weliswaar, maar toch! Het was Theodoor baron de Neuhoff, ex-koning van Corsica en verwant aan de Van Laer's.

Eigenaar/Bewoners

Dhr. H.D. Melchers

Huidige doeleinden

Het kasteel zal dienen als dependance voor het Te zijner tijd zullen er voornamelijk werken van de Nederlandse kunstenaar Carel Willink worden tentoongesteld.

Toegankelijk

 
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"
Menoucha Ruitenberg - "Kastelen in Gelderland" blz.130-133