Reuversweerd (Brummen)

Op deze pagina vindt u informatie over Reuversweerd.

Ligging

Aan de Piepenbeltweg 3 te Brummen

Ontstaan

Het huis is gebouwd in 1830.

Geschiedenis

Het huis, gebouwd in de romantisch classicistische stijl, staat sinds april 1945 leeg toen het aan het einde van de oorlog ernstig beschadigd werd. In dezelfde tijd werd de toenmalige eigenaar, J.G.W.H. baron van Sytzama, door Nederlands SS'ers gefusilleerd.
Reuversweerd was vroeger, ten tijde van de familie Colenbrander (voor 1933), beroemd als hengstendepot en stoeterij.
Het huis is bewoond door drie generaties Colenbrander gevolgd door het geslacht Van Sytzema. In de oorlog was het pand bezet door de Duitsers, die er een radiopeilstation hadden geďnstalleerd.
Als gevolg van de beschietingen door de Canadezen werd Huize Reuversweerd onbewoonbaar. De familie Van Sytzema hebben het pand sindsdien alleen gebruikt als kantoorruimte en opslagplaats. Het huis is altijd verbonden geweest met het naast gelegen landbouw en veeteelt bedrijf.
De bedoeling is het pand intern te verbouwen tot twee appartementen en drie maisonnettes.
In 2009 heeft het Ministerie van Rijkswaterstaat ingestemd met het voorkeursalternatief van dijkterugleggingen in Cortenoever en de Voorsterklei. De voorgenomen dijkteruglegging kan consequenties hebben voor het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing in dit gebied.

Eigenaar/Bewoners

Familie van Sytzama

Huidige doeleinden

Privé bewoning.

Toegankelijk

Huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Foto's
Bronnen Rabobank Brummen-Eerbeek - Voor nu en later, zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis