Oldenaller (Nijkerk)

Op deze pagina vindt u informatie over Oldenaller.

Ligging

Aan de Oldenallerallee 3 te Putten

Ontstaan

Voor 1494

Geschiedenis

Al sinds de middeleeuwen is er sprake van een kasteel Oldenaller, dat samen met de boerderij Aller bezit was van het geslacht Van Aller. De oorspronkelijke gebouwen bestaan niet meer, maar in 1655 liet Johan van Wijnbergen het huidige kasteel Oldenaller bouwen, wellicht volgens ontwerp van Jacob van Campen, bouwmeester van het Amsterdamse stadhuis. 
Het is een vierkant gebouw met aan twee zijden uitspringende middengedeelten, rechts hetkoetshuis en links de oranjerie. Oorspronkelijk vormde een centrale schoorsteen de bekroning. 
Na 1850 werd het kasteel in opdracht van Baron van Goltstein en onder leiding van architect
K. Zocher (ook voor de tuinaanleg verantwoordelijk) gemoderniseerd. De muren werden bepleisterd, er kwamen nissen voor de beelden in de gevel  en de centrale schoorsteen werd vervangen door een torenkamertje.
In 1975 is het kasteel gerestaureerd en gedeeltelijk in oorspronkelijke stijl teruggebracht. Het pleisterwerk en de beelden zijn verwijderd, maar de nissen zijn nog enigszins zichtbaar, en het torenkamertje is gebleven.

Eigenaar/Bewoners

 

Huidige doeleinden

 

Toegankelijk

 
Foto's
Bronnen Allert de Lange - Gids voor "De Nederlandse Kastelen en Buitenplaatsen"
Vereniging Natuurmonumenten