Neerijnen (Neerijnen)

Op deze pagina vindt u informatie over Aalst.

Ligging

Aan de noordzijde van het dorpje Neerijnen

Ontstaan

Het huidige huis dateert van 1720

Geschiedenis

Neerijnen gaat terug tot de veertiende eeuw. Samen met het op korte afstand gelegen kasteel Waardenburg behoorde dit kasteel tot een der huizen van het geslacht De Cock. Het oude, thans niet meer bestaande huis Neerijnen, ofwel Klingelenburg of Clinenburg, werd omstreeks 1350 gebouwd door Gijsbrecht de Cock. De uit hem stammende tak van het geslacht De Cock, die de naam van De Cock van Neerijnen voerde, was leenplichtig aan Waardenburg. Het geslacht De Cock heeft Neerijnen bezeten tot 1594, wanneer het uitsterft. Dan wordt Maria van Giessen ermee beleend, die gehuwd was met Godefroi van Gendt. De laatste afstammelinge van het geslacht Van Gendt, Margaretha, was gehuwd met Tjaard van Aylva. Zij wordt in 1701 beleend met Waardenburg, waardoor beide goederen in één hand komen, een situatie die stand heeft gehouden tot 1974.
Neerijnen en Waardenburg vererfden in de negentiende eeuw op de familie Van Pallandt. In 1971 overleed de laatste barones van Pallandt van Neerijnen en Waardenburg, waarna het bezit vererfde op haar neef Jhr. C.L.H. van Vredenburch. Hij verkocht het landgoed in 1974 aan de 'Stichting Het Gelders Landschap' en droeg het kasteel Waardenburg in 1975 in langdurige erfpacht over aan de zusterinstelling, de 'Stichting Gelderse Kasteelen.' Het huis Neerijnen werd naderhand door de gemeente Neerijnen aangekocht, die het na een grondige restauratie inrichtte als gemeentehuis.
Het tegenwoordige huis Neerijnen is gebouwd omstreeks 1600, waarschijnlijk op de fundamenten van het oude huis. Het heeft belangrijke verbouwingen ondergaan in de achttiende eeuw en is in de tweede helft van de negentiende eeuw van een aanbouw voorzien. Zeer fraai is de ingangspartij met een omlijsting in rococotrant met als bekroning een wapenschild, gehouden door een eenhoorn (rechts) en een liggende leeuw (links) en waarin, gevierendeeld, de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt staan. Hieronder bevindt zich een uitvoerig opschrift betreffende Jhr. Hobe baron van Aylva heer van Waardenburg, van Hierne en van Neerijnen, met de datering 20 juli 1720

Eigenaar/Bewoners

Gemeente Neerijnen / landgoed in beheer bij Stichting Het Gelders Landschap (288 ha)

Huidige doeleinden

Gemeentehuis

Toegankelijk

Landgoed toegankelijk, het kasteel Neerijnen is te bezichtigen (eventueel onder begeleiding) tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuishuis en de omgeving is toegankelijk voor het publiek. (INFO)
Foto's
Bronnen Allert de Lange - Gids voor "De Nederlandse Kastelen en Buitenplaatsen"
Stichting Gelders Landschap
Gemeente Neerijnen