Huize De Kamp (Neede)

Op deze pagina vindt u informatie over Huize de Kamp.

Ligging

Aan de Peppelendijk 8 te Neede

Ontstaan

Een eerste vermelding vinden we in 1469.

Geschiedenis

De vroegere heerlijkheid Borculo bezat een eigen Ridderschap, waarvan de leden een havezate moesten bezitten. De Kamp is de laatste, nog intact zijnde havezate; de overige zeven zijn verdwenen of vervangen door een boerderij. De Kamp vinden we ten zuiden van het dorp Neede.
De stichtingsdatum is niet bekend, evenmin de naam van degene die het huis op deze plek heeft gesticht. De vroegste voorkomende naam is die van het geslacht Barmentloo: Johan Brantloe is in 1469 medeondertekenaar van een verbondbrief tussen hertog Adolf van Gelre en Gijsbert van Bronckhorst, heer van Borculo.
meer leden van dit geslacht ontmoeten we in 1517 bij een verdeling van De Kamp en wel Rutger, Elsken, Hadewich, Frederik en Andries van Barmentloo. Toenis, uit een volgende generatie, deed zijn deel in de Kamp over aan Margaretha van Barmentloo, echtgenote van Joost Norff en dit echtpaar verkocht het goed in 1553 aan Reinier Tengnagel, waarmee een nieuw geslacht op het huis verscheen.
Otto Tengnagel heeft blijkens het jaartal boven de deur in 1636 het huidige huis laten optrekken, mogelijk met gebruikmaking van delen van een voorgaand huis. Oorspronkelijk moet het huis trapgevels hebben gehad, wat ook logisch is, maar die zijn bij een volgende verbouwing, beter gezegd een modernisering, verdwenen. Die heeft plaats gevonden in 1789, hetgeen ook weer aangegeven wordt door een jaartal. Hierbij werden de ramen gemoderniseerd en geheel nieuwe op andere plaatsen aangebracht, terwijl enige oorspronkelijke ramen werden dichtgemetseld. De plaatsing van de ontlastingsbogen laten dat overduidelijk zien.
Bij het huis bevindt zich een zandstenen put, waarop behalve het jaartal 1609 de wapens van Johan Gansneb genaamd Tengnagel en Wendela van der Wijck staan afgebeeld. De familie Tengnagel nam de naam Gansneb erbij aan.
De erven Tengnagel namen in 1740 het besluit tot verkoop van De Kamp. De nieuwe eigenaar werd in 1741 Assueer van Heeckeren van Ruurlo, die nog hetzelfde jaar het goed doorverkocht aan Christoffel en Tieleman ten Cate en Jan Willem Weddelink, zodat het in burgerlijke handen geraakte. Uiteindelijk werden de ten Cate's alleen-eigenaar. Door erfenis werd Hendrika Eva ten Cate eigenares en door huwelijk met Ds.Willem Arnold Becking in 1782 bracht zij De Kamp weer in een andere familie. Het echtpaar Becking-ten Cate zal in 1789 het huis hebben laten moderniseren en geschikt gemaakt hebben voor de nieuwe bestemming. Want voortaan resideerde op het huis geen adel meer, maar werd het als herenboerderij geëxploiteerd.
Ook aan het Becking-tijdperk kwam een einde, toen Willem Arnold De Kamp verkocht aan de voormalige Gemeente Neede, die een deel van de erbij behorende gronden nodig had voor de uitbreiding van het dorp.
et huis is daarna grondig gerestaureerd en de grachten die omstreeks 1870 waren gedempt, werden weer uitgegraven en men mal wel zeggen dat de oude havezate een sieraad voor de omgeving is geworden.
Lange tijd heeft de Gemeente Berkelland geprobeerd om het huis te verkopen. Uiteindelijk is, via een openbare bieding in 2013, De Kamp verkocht aan Nystaete Group B.V uit Oldenzaal.
De Nystaete Group B.V. is van plan een centrum te realiseren voor management- en
leiderschapstrainingen en persoonlijke ontwikkeling. In de havezate worden trainingen
aangeboden, conferenties gehouden, vergaderingen en meetings belegd en workshops
gehouden. Ook bestaat de mogelijkheid de havezate te gebruiken of in gebruik te geven voor het houden van periodieke vrijetijdsbranche activiteiten. Er zal gelegenheid worden gegeven voor het houden van huwelijksvoltrekkingen, fairs, recepties, bedrijfs- en personeelsfeesten, kookcursussen en workshops.
Daartoe zal het rijksmonument Huize de Kamp worden verbouwd en bestaan er plannen om
de boerderij te vervangen door twee kleinere volumes. De boerderij staat op de
gemeentelijke monumentenlijst. Wij zijn van mening dat de status van gemeentelijk
monument kan worden ingetrokken, gelet op de door de Nystaete Group B.V. voorgelegde
herinrichtingsplannen en door het verbinden van voorwaarden ten aanzien van hergebruik
van de bestaande gebinten van de boerderij.
De koopprijs voor het complex Huize de Kamp bedraagt € 100.000,-.

Eigenaar/Bewoners

Nystaete Group B.V

Huidige doeleinden

 

Toegankelijk

Huis is niet vrij toegankelijk
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"
Gemeente Berkelland (voorstel en besluit)