't Haveke (Eefde)

Op deze pagina vindt u informatie over 't Haveke.

Ligging

Aan de Zutphenseweg 113 te Eefde

Ontstaan

Het huis wordt genoemd in 1384/1385

Geschiedenis

In stedelijke rekeningen van Zutphen komt in 1384/1385 een Herman ter Havick voor. In 1481 treedt een andere Herman in het huwelijk en hij schenkt zijn echtgenote als huwelijksgift een grote som gelds, alsmede "die hofstede thoe Angeren". Die hofstede is het eerder genoemde erve Havick, staande in de marke van Angeren.
Na overlijden van Derick ter Havick vond in 1554 een boedelscheiding plaats, waarbij het huisperceel toegewezen werd aan zijn minderjarige kinderen Hasken en Anna. Deze verdeling luidde een verdere versnippering van het goed in. Anna huwde in 1561 Goessen Baltinck en Hasken nam een zekere Hilleken tot echtgenote.
Anna die de helft van het goed bezat, overleed omstreeks 1600 en haar echtgenoot, Johan van Diepenbroeck, zal zich geleidelijk aan ontdaan hebben van het hem toegevallen deel. Zo schonk hij in 1612 een gedeelte aan zijn neef Berentt Oeveljonk (Oveljonck), die gehuwd was met Garberich ter Havick, een dochter van Hasken en dus een nicht van de eerste vrouw van Johan van Diepenbroeck. Vervolgens verpandde Garberich's broer Berent(t) zijn deel in 1618 aan zijn zuster en zwager, welk pandschap nooit ingelost zal zijn.
Zodoende hadden Berent(t) Oeveljonk (Oveljonck) en zijn echtgenote Garberich ter Havick het grootste deel van het goed weer bijeen gesprokkeld en in 1646 wordt hij dan ook genoemd als eigenaar van De Havick, dan omvattende huis en hof, zaai- en weiland "end seer weynich holtgewas", zodat niet gesproken kan worden van een boomrijk landgoed.
In 1645 hadden Geertruydt en Johan van Gaelen hun aandeel in De Havick verkocht aan Alexander van der Capellen tot de Boedelhof, gehuwd met Emilia van Zuylen van Nyevelt. De Van der Capellen's zijn er kennelijk op uit om hun grondbezit te vergroten, want zijn zoon Frederik koopt in 1661 van de erven Oeveljonk (Oveljonck) het grootste en belangrijkste deel van De Havick.
Bijna anderhalve eeuw blijven De Boedelhof en De Havick bijeen, tot in 1808 douairiŤre Van der Capellen-van Nagell beide goederen verkoopt aan vier Zutphense specultanten.
Hendrik Huetink werd in 1821 eigenaar en via zijn schoonzoon Christoffel ten Hoopen in 1841 werd diens schoonzoon Mr. Frans Gerrit Nieuwenhuys bezitter. Deze liet omstreeks 1860 het oude huis afbreken en het huidige bouwen. Na de dood van zijn echtgenote, Johanna HenriŽtte ten Hoopen werd een boedelscheiding gemaakt en moest Het Haveke in 1868 worden verkocht. Waarschijnlijk hebben de kinderen hun erfdeel opgeŽist.
Eigenaar werd de predikant Maurits Albrecht Amshoff en na hem zal het landgoed nog vele malen van bezitter wisselen.
De huidige eigenares is Nepeta von Wedel-freiin von und zu Massenbach, die het landgoed omstreeks 1995 erfde van haar tante, Constance van den Boom-gravin van Rechteren Limpurg Speckfeld.
't Haveke vormt een groene oase in de bebouwing van Eefde.

Eigenaar/Bewoners

Nepeta von Wedel-freiin von und zu Massenbach

Huidige doeleinden

Het huis wordt gebruikt voor feesten en partijen, daarnaast is het huis aangewezen als trouwlocatie voor de gemeente Lochem (www.hethaveke.com)

Toegankelijk

Landgoed is overdag vrij toegankelijk, huis en direct omgeving niet
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"