Goudenstein (Haaften)

Op deze pagina vindt u informatie over Aalst.

Ligging

Aan de noordzijde van het dorpje Haaften

Ontstaan

 

Geschiedenis

De toren van Goudenstein te Haaften behoort tot een groep van vijf kleine bezittingen van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen die alle in het rivierengebied zijn gelegen. Het betreft de enig overgebleven hoektoren van kasteel Goudenstein, dat in 1672 door Franse troepen werd verwoest. Goudenstein werd gebouwd en bewoond door leden van het geslacht Van Haeften, die sedert het eind van de dertiende eeuw worden genoemd. Na drie eeuwen vererfde Goudenstein in 1609 op de familie Van Brederode. Na 1679 volgde enkele malen een verkoop totdat de rune van Goudenstein in 1712 in handen kwam van de familie Dutry van Haeften, die tot 1975 het eigendom behield.
Voor de verwoesting van 1672 bestond Goudenstein uit een vierkant omgracht huis met kleine torens op de vier hoeken. De bewaard gebleven toren met een hoogte van 19 m. en een doorsnede van 3,5 m. is in twee perioden ontstaan. Op halve hoogte zijn sporen van kantelen in het muurwerk zichtbaar. Deze wijzen op een vroegere weergang op die hoogte. Dit onderste deel van de toren met een muurdikte van 1.10 m. dateert mogelijk nog uit de viertiende eeuw. De verhoging van de toren, met een muurdikte van slechts 
25 cm., vond in de vijftiende eeuw of het begin van de zestiende eeuw plaats.
Aan de toren sluiten fragmenten van de muren van het verdwenen hoofdgebouw aan, dat moet hebben bestaan uit een overwelfde kelder, drie verdiepingen en een zolder, overkapt door een zadeldak. De torens waren te klein om trappen te herbergen. De torenvertrekken waren slechts per verdiepinghoogte via het hoofdgebouw toegankelijk.
Mr. G. Dutry van Haeften liet de toren in 1969 restaureren waarbij een leien gedekte spits op de toren werd geplaatst. Hij besloot in 1975 de toren aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen over te dragen waarna opnieuw herstelwerk aan de muren noodzakelijk was.
Thans staat het monument in de achtertuin van 2 woningen die ervoor gebouwd zijn, wij vonden het een vreemde gewaarwording......

Eigenaar/Bewoners

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

Huidige doeleinden

 

Toegankelijk

Niet toegankelijk voor publiek, de toren is te bezichtigen vanaf de openbare weg.
Foto's
Bronnen Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen "Geldersche Kasteelen, tot defensie en eene plaissante wooninge"
Allert de Lange - Gids voor "De Nederlandse Kastelen en Buitenplaatsen"