Huis te Eerbeek (Brummen)

Op deze pagina vindt u informatie over Aalst.

Ligging

Ten noordoosten van het dorp Eerbeek.

Ontstaan

Het landgoed dateert uit de viertiende eeuw.

Geschiedenis

Het oorspronkelijke gebouw bestond als een kasteel met drie vleugels en een slotgracht dat door de Heren van Bronckhorst als jachtslot werd gebruikt. Doordat Joost van Bronckhorst kinderloos sterft komt het landgoed in 1533 in handen van het geslacht Van Limburg Stirum. Deze familie zal het landgoed vele jaren in haar bezit houden.
Tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665) werd op het Huis te Eerbeek een krijgsraad gehouden. Hieraan namen onder andere deel; Johan Maurits van Nassau, de With en de Franse bevelhebber van de hulptroepen van Lodewijk XIV.
In 1794 wordt het huis verkocht aan dominee J.H. Berns.
In 1872 wordt het huis ingrijpend verbouwd tot zijn huidig uiterlijk. In 1895 koopt professor Weber, hoogleraar in de biologie, het gebouw. Een gedeelte van het Koetshuis wordt ingericht als een laboratorium, de serre wordt aangebouwd als kas voor tropische planten. Vele uitheemse bomen en planten herinneren nog aan de tijd van professor Weber.
Na de dood van de Webers komt het gebouw onder de zorg van de stichting "Het Geldersch Landschap". Deze stichting verhuurt park en gebouw in 1947 aan de "Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen".
In 1988 wordt de B.V. "Huis te Eerbeek"  opgericht. Deze neemt de Volkshogeschool over en vestigt in het Huis een opleidingsinstituut voor NIMA A, B en C en NGPR diploma's. Tevens wordt het gebouw gebruikt als hotel en conferentiecentrum.
In 1997 neemt de familie Dirksen het landgoed Het Huis te Eerbeek over. De hotelaccommodatie wordt aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd.

Eigenaar/Bewoners

Familie Dirksen .

Huidige doeleinden

Hotel en conferentiecentrum (INFO) of (INFO)

Toegankelijk

Het landgoed is vrij toegankelijk, huis en directe omgeving alleen voor gasten.
Foto's
Bronnen Familie Dirksen - Landgoed Huis te Eerbeek