De Marsch (Zutphen)

Op deze pagina vindt u informatie over De Marsch te Zutphen.

Ligging

Aan de Hofweg 2 te Zutphen, in de wijk De Hoven.

Ontstaan

In 1378 wordt Herman ten Merss beleend met "die Merss met al sijn tobehoren",

Geschiedenis

De familienaam komt al veel eerder voor en wel in 1232 met Johan de Marsche, die dan als getuige optreedt voor graaf Otto III. Lutgart ten Marsche zal de laatste van dit geslacht zijn en zij transporteert het goed in 1841 op Henrick Mulert. Het Mulert-tijdperk duurt maar heel kort, want Sophie Mulert, zuster van Henrick en erfgename van haar broers Gerrit en Egbert, laat het goed na aan haar zoon Evert van Lintelo, die er in 1529 mee beleent wordt.
De Marsch zal zo'n 21/2 eeuw aan de familie Van Lintelo blijven, naar wie het dan ook wel het "Lintelohuis" genoemd werd.
De Van Lintelo's waren Spaansgezind en waarschijnlijk in 1572 - tijdens de inname van Zutphen door de Spanjaarden - werd hun kasteel verwoest. Niet bekend is overigens, welke partij verantwoordelijk is voor die daad.
Aan Evert van Lintelo en diens tweede echtgenote Arnolda van Hoemen viel de eer te beurt om tot herbouw over te gaan. En ze hebben er wat moois van gemaakt, zoals een oude beschrijving ons laat weten. In 1772 wordt verteld:"Het is een prachtig Slot, met verscheidene cierlijke Gevels en drie achtkante Toorens, met gebogene kappen gedekt; staande in eene ruimte Graft, daar eene vaste Brug over legt".
Arnold Willem Timan van Lintelo draagt in 1767 over aan zijn kleinzoon Evert Willem van Heeckeren "... het erf en goed of huis en havezathe de Marsch met alle regten en toebehoren, gelegen voor de stad en in het schependom van Zutphen over de brugge aan de Veluwsche zijde..." Twee jaar later verkochten zijn ouders namens hem het goed aan Robbert Jasper van der Capellen. Van der Capellen, die bekendheid zou verwerven als patriot, heeft het kasteel omstreeks 1780 laten slopen en verkocht in 1804 de grond in vier percelen. Op het huisperceel stond toen een boerenwoning, in feite niet anders dan een bijgebouw van het kasteel. Dat bijgebouw brandde in 1897 af. Thans vinden we op het terrein van de voorburcht een herenhuis in achttiende-eeuwse stijl, gebouwd circa 1930 met een oudere aangebouwde schuur. De grachten werden in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw gedempt in het kader van een ruilverkaveling.

Eigenaar/Bewoners

De heer D. DaniŽls

Huidige doeleinden

Privť bewoning

Toegankelijk

Tuin en huis zijn niet toegankelijk
Foto's
Bronnen Jan Harenberg -  "Eens bolwerk van de adel, kastelen en landhuizen in de Achterhoek en Liemers"