De Beukenhorst (Brummen)

Op deze pagina vindt u informatie over De Beukenhorst.

Ligging

Aan de Zutphensestraat 71 te Brummen.

Ontstaan

Het huis stamt uit 1828.

Geschiedenis

In 1828 werd de eerste steen gelegd door Willemina Augustine Prins. In een nog aanwezige druivenkast werd in 1858 door de driejarige B. van Spreeker een steen gemetseld.
In de negentiende eeuw had de Beukenhorst de benijdenswaardige reputatie dat het 'tolvrij' was; men kon de villa via een tweede ingang (sluipweg) bereiken waardoor men de nabij gelegen tol (met betaling) kon ontwijken. De door een fraai park omgeven villa was begin deze eeuw bewoond door Crommelin, die op een gedeelte van de bijbehorende grond een kwekerij had. Het buiten heete toen Carolinenburg.
In 1910 verhuisde Crommelin naar 't Mastler. Daarna heeft het gebouw nog een reeks bewoners gehad. Eerst jhr. Otto A. Smissaert; in 1925 de Haagse uitgever Feenstra, in 1930 de rustende chirurg Goemans.
Omstreeks 1940 wordt Beukenhorst een tijd lang artsenhuis, eerst door dr. Rost Onnes, vervolgens dr. Van Goudoever, die er tot 1951 de praktijk uitoefende.
In de oorlog was het gebouw in gebruik van Duitsers. Vanaf 1951 tot 2010 werd de Beukenhorst bewoond door mevrouw baronesse Th.E. van Sytzama van der Feltz.

Eigenaar/Bewoners

 

Huidige doeleinden

Privé bewoning.

Toegankelijk

Huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Foto's
Bronnen Rabobank Brummen-Eerbeek - Voor nu en later, zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis