Berencamp (Nijkerk)

Op deze pagina vindt u informatie over Berencamp.

Ligging

Aan de noordrand van de stad Nijkerk, aan de Hemmelerweg 1.

Ontstaan

 

Geschiedenis

Het is een zeer oud gebouw, dat vroeger in een diepe gracht stond, waarover destijds een vaste brug lag. Het enige dat heden ten dage resteert is een gedeelte van een zestiende-eeuwse edelmanwoning dat thans als boerderij in gebruik is.
Gelders leen sinds 1668.
In de vijftiende eeuw bezit van het geslacht Van Aller, daarna (1479) van de Bentincks (in 1820 uitgestorven tak). Na 1810 verkocht aan de familie Van Weede. Rond 1841 in bezit van mevrouw de Donarière Baronesse van Palland tot Eerde, geboren Baronesse van Neukirchen, genaamd Nijvenheim.

Eigenaar/Bewoners

 

Huidige doeleinden

Privé bewoning.

Toegankelijk

Het huis en directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het publiek.
Foto's
Bronnen Kastelen en Huizen op de Veluwe
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (A.J. van der Aa)